Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico van uw verzekering bestaat uit twee delen: een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering. Bij de basis zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. Dit eigen risico betekent dat u voor een deel van de zorg die u gebruikt zelf de kosten betaalt. De hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering kan jaarlijks wijzigen. In 2010 bedraagt het verplichte eigen risico voor de basis zorgverzekering 165 euro. Dit betekent dat u van de zorg die u gebruikt de eerste 165 euro zelf dient te betalen. Niet alle zorg valt onder het verplichte eigen risico. Zorg die niet onder het verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt is de huisarts, tandheelkundige zorg (tot 22 jaar), verloskundige- en kraamzorg, gratis borstkankeronderzoek, de griepprik wanneer u deelt uitmaakt van een risicogroep en natuurlijk de zorg die door uw aanvullende zorgverzekering wordt vergoed.

verplichte en vrijwillige eigen risico zorgverzekering

Bij een aantal zorgverzekeraars kunt u naast de verplichte eigen risico ook kiezen voor een vrijwillige eigen risico. Wanneer u kiest voor een vrijwillige eigen risico is de maandelijkse verzekeringspremie van uw zorgverzekering vaak lager. Echter dient u zicht wel te realiseren dat wanneer u van zorg gebruik maakt u de kosten tot het eigen risico zelf dient te betalen, de kosten voor deze zorg worden niet door uw zorgverzekering vergoed. Sommige zorgverzekeraars geven u een korting op de eigen risico van de zorgverzekering wanneer u zorg afneemt van een aanbieder waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt, wanneer u genees- of hulpmiddelen gebruikt die door uw zorgverzekeraar worden aanbevolen of wanneer u een preventieprogramma volgt tegen een ziekte of aandoening (bijvoorbeeld: diabetes, hart- en vaatziekten of overgewicht).