Geschiedenis zorgverzekering Nederland

Sinds 2006 is elke Nederlander verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering staat garant voor de betaling van de medisch noodzakelijke zorg aan de verzekerde. De verzekeringsnemer kan vrij kiezen uit verschillende polissen bij verschillende verzekeraars. De dekking betreft de basiszorg die met de staat is overeengekomen, eventueel aangevuld met uitbreidingen die per verzekeraar kunnen verschillen. Bovenop deze basisverzekering kan men nog aanvullende verzekeringen afsluiten, om bijvoorbeeld tandheelkundige zorg of alternatieve therapie├źn (deels) vergoed te krijgen.

Betaling & eigen risico

De zorgverzekering wordt door de verzekerde betaald, eens per jaar, per kwartaal of in maandelijkse termijnen. Daarbovenop is er per verzekerde van 18 jaar of ouder een eigen risico vastgesteld van 360 euro per persoon per jaar in 2014. In 2015 gaat dit verplichte eigen risico naar 375 euro per persoon per jaar. Bovenop dit verplichte eigen risico op de zorgverzekering kan men bij de meeste zorgverzekeraars een hoger vrijwillig eigen risico afsluiten, in ruil voor korting op de premie. Bij gemaakte zorgkosten maakt men altijd eerst het verplichte eigen risico op, en daarna pas een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico geldt alleen op de basisverzekering en niet op aanvullende verzekeringen. Maar ook binnen de basisverzekering zijn er uitzonderingen: een bezoek aan de huisarts of kosten gemaakt omtrent zwangerschap en bevalling zijn uitgesloten van eigen risico.

Verplichte eigen bijdrage

Los van het eigen risico op de zorgverzekering bestaan er ook verplichte eigen bijdrages op vergoedingen, bijvoorbeeld op geneesmiddelen of kraamzorg. Dit dient door de verzekerde zelf betaald te worden en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Zorgtoeslag

De zorgverzekering is een relatief dure aangelegenheid. Eens in de zoveel tijd laait de politieke discussie weer op om over te gaan naar een meer genivelleerde zorgverzekering, of juist een afschaffing van de verplichte zorgverzekering. Anno 2014 worden mensen met een lager inkomen via de belastingdienst gecompenseerd in de vorm van een toeslag. Deze zorgtoeslag wordt maandelijks vooraf uitgekeerd en achteraf definitief herberekend bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ook voor de komende jaren lijkt dit systeem van zorgtoeslag te blijven bestaan.

Kinderen tot 18 gratis verzekerd

En zeer sociaal aspect van de Nederlandse zorgverzekering is dat deze geheel gratis is voor kinderen tot 18 jaar. Ook is de dekking van de basisverzekering uitgebreider voor minderjarigen. Zo zijn bijvoorbeeld tandartskosten ook geheel gedekt in de zorgverzekering. De meeste, zoniet alle, verzekeraars schrijven minderjarigen ook gratis bij op de aanvullende verzekering van de hoogst aanvullend verzekerde volwassene op de zorgverzekeringspolis.