Inkomensafhankelijke premie zorgverzekering

Zorgverzekeraar Menzis pleit voor een inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering. Deze uitspraak is vanochtend door Menzis topman van Boxtel in het ochtendprogramma ‘Wakker Nederland’ gedaan. Momenteel ontvangen gezinnen met een verzamelinkomen van maximaal 33.000 euro een bijdrage in de premie voor de zorgverzekering. De Menzis topman pleit ervoor het maximum verzamelinkomen te verhogen.

Naast het verhogen van het maximum verzamelinkomen geeft van Boxtel aan dat de verhoudingen zoek zijn. Een Nederlander met een maandinkomen van 10.000 euro betaalt slechts 70 euro meer aan premie voor de zorgverzekering dan iemand die een maandinkomen van slechts 2.300 euro heeft. Door de verhoudingen te verbeteren moet een inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering ontstaan. Het komt er op neer dat de Menis topman wil dat mensen met een hoger inkomen meer aan eigen bijdrage gaan betalen waardoor de mensen met een lager inkomen ontzien kunnen worden.

Stijgingen in de zorgverzekeringspremie zijn de komende jaaren niet uit de weg te gaan. Mede door de aanhoudende vergrijzing stijgen de kosten voor de zorg, daarnaast wil de Europese Comissie ook dat Zorgverzekeraars meer eigen vermogen gaan opbouwen.