Zorgtoeslag aanvragen

Het is voor iedereen in Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Voor deel van de Nederlanders nemen de kosten voor het afsluiten van een zorgverzekering een groot deel van het inkomen in beslag. Hierdoor is het mogelijk om bij de Belastingdienst zorgtoeslag aan te vragen. Voor het aanvragen van zorgtoeslag dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Recht op zorgtoeslag

Wanneer u zorgtoeslag wilt aanvragen dient u 18 jaar of ouder te zijn en daarnaast een Nederlandse zorgverzekering te hebben afgesloten. Daarnaast geldt voor het aanvragen van zorgtoeslag ook een inkomensgrens. Wanneer u geen toeslagpartner heeft mag uw belastbaar inkomen maximaal € 32.502 per jaar bedragen om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen. Indien u wel een toeslagpartner heeft mag het gezamenlijk belastbaar inkomen jaarlijks maximaal € 47.880 op jaarbasis bedragen wil u beide voor zorgtoeslag in aanmerking komen. Het aanvragen van zorgtoeslag verloopt via de Belastingdienst. U kunt bij de Belastingdienst een aanvraagformulier zorgtoeslag aanvragen of het aanvraagprogramma zorgtoeslag downloaden.

Hoogte zorgtoeslag afhankelijk van belastbaar inkomen

Heeft u eenmaal zorgtoeslag aangevraagd en komt u voor zorgtoeslag in aanmerking dan krijgt u de zorgtoeslag maandelijks overgemaakt op uw bank- of girorekening. Wanneer er veranderingen in uw belastbaar inkomen plaatsvinden doet u er verstandig aan een wijzingformulier zorgtoeslag aan te vragen en in te vullen. De hoogte van de zorgtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen. Door tijdig een wijzigingsformulier zorgtoeslag in te vullen wordt ook de hoogte van uw maandelijkse zorgtoeslag aangepast en voorkomt u dat u achteraf een flink bedrag aan onrechtmatig verkregen zorgtoeslag aan de belastingdienst dient terug te betalen.